VIEŠIEJI PIRKIMAI

VPS priemonės „Bendruomenių iniciatyvų skatinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7) veiklos srities „Parama bendruomenių socialinės partnerystės iniciatyvoms“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-7.1) Projektas ,,Tradicijų kaleidoskopas III“

 

BUTRIMONIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO IR VIDAUS KONTROLĖS TAISYKLĖS