Butrimonių bendruomenės susirinkimas

111

Mokyklos g. Butrimonių kaimo, Šalčininkų rajono adresu yra įsikūrusi seniūnija, lopšelis-darželis, paštas, medicinos punktas ir biblioteka, Butrimonių pagrindinė mokykla ir Butrimonių Anos Krepštul gimnazija. Viename pastate (Mokyklos g. 5) yra: seniūnija, lopšelis-darželis, paštas, medicinos punktas ir biblioteka. Seniūnijos, Butrimonių kaimo gyventojai, mokyklų mokiniai ir darbuotojai ateina į biblioteką, seniūniją, darželį, paštą. Mokyklos gatve važiuoja daug transporto, o gyventojai ir mokiniai trumpina sau kelią į seniūnijos pastatą per tvorą, kurios konstrukcija yra yranti, reikalaujanti didelių eksploatacinių sąnaudų (kiekvienais metais reikalingas remontas), vietomis yra pasvirusi, kelianti pavojų aplinkiniams. Tvora kai kuriose vietose sutrūkinėjusi.

Butrimonių bendruomenės susirinkimo metu buvo diskutuota apie būtinybę įrengti naują tvorą.

Butrimonių bendruomenės centras pateikė paraišką gauti paramą pagal 2016 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai programą. Projektas įvertintas teigiamai ir 2016 m. rugsėjo 19 d. pasirašyta paramos sutartis Butrimonių bendruomenės centro ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos projektui ,,Tvoros įrengimas bendruomenės saugumui“. Paramos dydis – 5000 EUR. Prie šios iniciatyvos prisidėjo ir Šalčininkų rajono taryba – projektui buvo skirta 1000 EUR.

Šiandien prie seniūnijos įrengta naują tvorą. Bendruomenė nori padėkoti rėmėjams (Žemės ūkio ministerijai ir Šalčininkų rajono savivaldybei) už Butrimonių kaimo ir visos seniūnijos gyventojams bei svečiams sudarytos sąlygos bendruomenės veiklai vystyti, ateičiai aktyviai įsitraukiant į visuomenės laisvalaikio bei bendruomenės veiklą, gyventi, dirbti ir kurti sutvarkytoje bei saugesnėje aplinkoje.

Perspektyvoje aptvertoje teritorijoje bus organizuojamos įvairios veiklos, kurių aktualumas užtikrins visų kaimo gyventojų dalyvavimą: vyrų ir moterų, vaikų ir jaunimo, vyresnio amžiaus žmonių, neįgaliųjų ir kitų socialinės atskirties grupių.

Butrimonių bendruomenės centro pirmininkė

Teresa Savel