DĖL 2018 M. PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI

ZUM horizontalus sp_sf

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2018 m. gegužės 14 d. sprendimu Nr. 3D-309 ,,Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2018 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“ sąrašo patvirtinimo“, Butrimomių bendruomenės centrui skirta iki 1 500,00 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu parama įgyvendinant projektą „Tradicijų kaleidoskopas“ Nr. NPKB-18-R-126 .