DĖL 2019 M. PARAMOS KAIMO BENDRUOMENIŲ VEIKLAI

Butrimonių bendruomenės centras, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019 m. birželio 5 d. sprendimu Nr. 3D-342 ,,Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2019 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“ (01 001 01 03 09) sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Sprendimas skirti paramą), skirta  iki 1500,00 Eur su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM) parama (toliau – Parama) už žemiau nurodytas išlaidas, patirtas įgyvendinant projektą “Tradicijų kaleidoskopas II” Nr. NPKB-19-R-65 (toliau – Projektas).

Pirmininkė Teresa Savel