GERINAMOS BENDRUOMENĖS PATALPŲ SĄLYGOS

Butrimonių bendruomenės centras nuo 2020 m. gegužės mėn. įgyvendina  projektą „Kondicionierių įrengimas Butrimonių bendruomenės centre“. Ši veikla vykdoma pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7 ,,Dėl 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ 8.1. papunktyje sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba ) stiprinimas“ – NPKB-20-M-128.

Džiugu, kad liepos mėnesį įvykdyti kondicionierių įrengimo darbai, todėl dabar dviejose salėse (treniruoklių salėje ir renginių salėje) įrengti trys kondicionieriai. Įgyvendinus projektą Butrimonių bendruomenės centro pataplose užtikrintos tinkamos sąlygos viešųjų renginių metu visiems Butrimonių bendruomenės centro lankytojams. Pagerėjusios sąlygos dar labiau leis plėtoti gyventojų bendruomeniškumą, aktyvinti juos, skatins dalyvauti bendruomenės organizuojamuose kultūriniuose bei sportiniuose renginiuose, šventėse ir koncertuose.

Nuolat pagerintomis sąlygomis Butrimonių bendruomenės centre vyksta įvairūs renginiai ir sėkmingai įgyvendinamos projektų veiklos jaunimui, vaikams ir suaugusiems: filmų vakarai vaikams ir jaunimui, sporto varžybos, seminarai.

Esame dėkingi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Šalčininkų rajono savivaldybėi už paramą įgyvendinant projektą, kuris skirtas  Butrimonių bendruomenės centre organizuojamų viešųjų renginių dalyviams ir svečiams – susirinkimų, seminarų, susitikimų su seniūnijos svečiais, koncertų, tradicinių kultūrinių ir religinių renginių dalyviams, treniruočių aktyvumui ir aktyvaus gyvenimo būdo kaimo vietovėje patrauklumui skatinti.