Jaunimo projektas 2020

Butrimonių bendruomenė gana aktyvi  visuomeninėje veikloje. Vykdomi  projektai,  organizuojamos akcijos. Šalčininkų rajono savivaldybė palaiko daugelį Butrimonių bendruomenės iniciatyvų, projektų. 2018 metais renovuoti Butrimonių kaimo bendruomenės namai,  gyventojams sudarytos sąlygos sportuoti, turiningai praleisti laisvalaikį, susitikti pabendrauti (yra vaikų žaidimų vieta). Vis didesnis dėmesys skiriamas darbui su vaikais ir jaunimu. Siekiama, kad jaunimas būtų   aktyvesnis visuomeninėje veikloje,  domėtųsi savanoriavimu, kultūra, bendrautų tarpusavyje, propaguotų sveiką gyvenimo būdą.

2020 m. gegužės 28 d. BBC ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracija pasirašė  sutartį Nr. GS(9.3.2)-270 dėl jaunimo projekto ,,Draugiškai veikim, bendraukim ir siekim“ veiklos  įgyvendinimo. Projekto vertė – 1416 eurų, savivaldybės finansuojama suma – 600 eurų. Šio projekto tikslai:

  1. Suteikti prasmingos veiklos ir saugaus, turiningo laisvalaikio savirealizacijos erdvės nerandantiems jauniems žmonėms, siekiant palengvinti ir pagerinti jų integraciją bei gyvenamąją aplinką.
  2. Organizuoti ir skatinti jaunų žmonių aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, bendruomenėje, mažinti jaunimo socialinę atskirtį, skatinti savanoriauti, sudaryti palankias sąlygas formuotis moraliai, intelektualiai, pilietiškai asmenybei.
  3. Skleisti atviro darbo su jaunimu principus ir metodus, užtikrinti jaunimo situacijos žinojimą, ir efektyvų tarpžinybinių bei tarpsektorinį bendradarbiavimą dirbant su jaunimu.
  4. Jaunimo geometrijos, fizikos ir matematikos gebėjimams lavinti siekiama įsigyti biliardinį stalą, kurio žaidimas puikiai lavina aukščiau išvardintus įgūdžius, grūdiną charakterį, verčia analizuoti ir logiškai mąstyti. (Žaidžiant biliardą, galima išmokti priimti savarankiškus sprendimus ir čia pat suprasti, ar jie buvo pasirinkti tinkamai.)
  5. Organizuoti jaunimui diskotekas, vakarones, sporto varžybas.
  6. Projekto metu įgyvendinimo laikotarpiu planuojami bendravimo ir filmų peržiūrų vakarai, žaidimų vakarai (teniso, biliardo, futbolo),  sporto varžybos, kuriose dalyvaus Butrimonių, Dailidžių ir Jančiūnų bendruomenių jaunimas.

 

Taigi, jaunimo projekto ,,Draugiškai veikim, bendraukim ir siekim“ veiklos  įgyvendinimas bus visapusiškai naudingas seniūnijos gyventojams.

 

Pirmininkė Teresa Savel