JAUNIMO PROJEKTAS ,,PASITIKĖK IR BENDRAUK“

Birželio 10 – 14 dienomis Butrimonių Anos Krepštul gimnazijoje buvo vykdomas Butrimonių Bendruomenės centro iniciuotas projektas ,,Pasitikėk ir bendrauk“, kurio pagrindinis tikslas skatinti bendradarbiavimą ir draugiškų santykių plėtojimą tarp Šalčininkų rajono gimnazijose besimokančiojo jaunimo.

Projekto dalyviai – Kalesninkų Liudviko Narbuto, Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos bei Butrimonių Anos Krepštul gimnazijos jaunimas.  Projekto veiklas koordinavo ir užsiėmimus vedė Katažina Sokolovskaja ir Renata Kolendo taikydamos neformaliojo ugdymo metodus paremtus LIONS QUEST programa.

Visą savaitę vykdydami numatytas projekto veiklas jaunimas lavino kompetencijas: stiprino pasitikėjimą savimi, bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, ugdėsi empatiją ir pagarbą, atsakomybės suvokimą. Kūrybinių dirbtuvėlių metu mokiniai gamino dovanėles žmonėms, kuriems labiausiai trūksta dėmesio ir šilumos – Eišiškių globos namų ir Čiužakampių senelių globos namų gyventojams. Mokiniai mokėsi bendravimo ir bendradarbiavimo, komandinio darbo, pagalbos vieni kitiems, tolerancijos, kitų socialinių įgūdžių.   Rengdami koncertą ,,Šilti žodžiai“ turėjo galimybę save išreikšti, atskleisdami savo meninius, organizacinius gebėjimus. Jaunimo vizitas bei parengtas koncertas buvo šilta dovana Eišiškių ir Čiužakampių globos gyventojams.

Paskutinę projekto dieną Seimo nario Leonardo Talmonto kvietimu jaunimas vyko į Lietuvos Respublikos Seimą, o paskui pakilo į Televizijos bokštą.

Norime padėkoti Kalesninkų Liudviko Narbuto ir Baltosios Vokės Elizos Ožeškovos gimnazijos jaunuoliams ir jų mokytojoms už gražų bendradarbiavimą, dalyvavimą visose veiklose ir gerą nuotaiką. Šalčininkų rajono savivaldybei už projekto finansavimą. Tikimasi projekto tęstinumo ir ilgalaikio teigiamo poveikio bei naudos visuomenei.