POKYČIAI IR VEIKLOS BUTRIMONIŲ BENDRUOMENĖS CENTRE

Butrimonių bendruomenės centras nuo 2020 m. gegužės mėn. įgyvendina  projektą „Kondicionierių įrengimas Butrimonių bendruomenės centre“. Ši veikla vykdoma pagal 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-7 ,,Dėl 2020 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“ 8.1. papunktyje sritį ,,Kaimo bendruomenės materialinės bazės sukūrimas ir (arba ) stiprinimas“ – NPKB-20-M-128.

Džiugu, kad liepos mėnesį įvykdyti kondicionierių įrengimo darbai, todėl dabar dviejose salėse (treniruoklių salėje ir renginių salėje) įrengti trys kondicionieriai. Įgyvendinus projektą Butrimonių bendruomenės centro patalpose užtikrintos tinkamos sąlygos viešųjų renginių metu visiems Butrimonių bendruomenės centro lankytojams. Pagerėjusios sąlygos leis dar labiau plėtoti gyventojų bendruomeniškumą, aktyvinti juos, skatins dalyvauti bendruomenės organizuojamuose kultūriniuose bei sportiniuose renginiuose, šventėse ir koncertuose.

Nuolat pagerintomis sąlygomis Butrimonių bendruomenės centre vyksta įvairūs renginiai ir sėkmingai įgyvendinamos projektų veiklos jaunimui, vaikams ir suaugusiems: filmų vakarai vaikams ir jaunimui, sporto varžybos, seminarai.

Butrimonių bendruomenės centras, įgyvendindamas Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos lėšomis finansuojamą jaunimo projektą „Draugiškai veikim, bendraukim ir siekim“,  organizavo filmų vakarus jaunimui bei teniso turnyrą, taip pat buvo organizuotas griuvimo prevencijos seminaras, skirtas vyresnio nei 50 m. amžiaus asmenims. Seminaro dalyviai ir aktyvus jaunimas buvo maloniai nustebinti, kad tokią karštą vasarą bendruomenės centro patalpose, veikiant  oro kondicionieriams, jautėsi vėsa. Visiems šis komfortas patiko, netgi padėjo susikaupti žaidžiant,  gausiai neprakaituoti atliekant pratimus,  malonioje vėsoje smagu  buvo žiūrėti filmus.

2020 m. rugpjūčio 11 d. Butrimonių bendruomenės centre vyko griuvimo prevencijos seminaras, skirtas vyresnio nei 50 m. amžiaus asmenims. Buvo   suteikta naudinga informacija apie griuvimų prevenciją ir veiksmus patyrus traumą. Dėkojame kineziterapeutui Pavelui Stanul  už suteiktas žinias ir praktinius patarimus, o  Butrimonių seniūnijos gyventojams už aktyvų dalyvavimą veikloje. Tikimės, kad šiame prevencijos seminare įgyti įgūdžiai padės stiprinti sveikatą ir užkirs kelią klastingiems pavojams.

2020 m. rugpjūčio 14 d. įvyko stalo teniso varžybos. Draugiškoje atmosferoje varžėsi Butrimonių bendruomenės centro, Dailidžių bendruomenės centro ir Šalčininkų miesto jaunimas.

Esame dėkingi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai ir Šalčininkų rajono savivaldybei už paramą įgyvendinant projektą, kuris skirtas  Butrimonių bendruomenės centre organizuojamų viešųjų renginių dalyviams ir svečiams – susirinkimų, seminarų, susitikimų su seniūnijos svečiais, koncertų, tradicinių kultūrinių ir religinių renginių dalyviams, treniruočių aktyvumui ir aktyvaus gyvenimo būdo kaimo vietovėje patrauklumui skatinti.