Trys Karaliai

888

Sausio 6 švenčiama Kristaus Apsireiškimo arba Trijų Karalių diena. Trys išminčiai, vedini Mesijo žvaigždės, atėjo nusilenkti ir įteikti dovanų Betliejuje gimusiam kūdikėliui Jėzui, pripažindami jį viso pasaulio Išganytoju. Butrimonių seniūnijoje nenyksta Trijų karalių tradicija – po namus bei įstaigas vaikščiojo trys išminčiai, linkėdami santarvės ir Dievo palaimos. Trijų Karalių svitoje dalyvavo Folkloro ansamblis „Znad Merečanki” vadovaudami Natalijos Godovščikovos ir Marijos Alencinovič, parapijos klebonas Juzef Aškelovič, Dievo Gailestingumo bendrija, Butrimonių seniūnijos bendruomenė, svečiai iš Petro Skargos instituto. Persirengėlių svita lydima kelrodės žvaigždės aplankė namus, sveikino šeimininkus giesmėmis ir linkėjo vilties, kurią padovanojo Betliejaus kūdikėlis. Butrimonių seniūnijos gyventojų ašaros, nuoširdūs padėkos žodžiai liudija apie dieviškąsias dorybes – Meilę, Tikėjimą ir Viltį – kurios gimsta mumyse kartu su Jėzumi. Bendri žmonių ir organizacijų geri darbai padeda išsaugoti gražius papročius, tradicijas ir tuos magiškus ritualus, kurių imamės per didžiąsias šventes.

Butrimonių bendruomenės centro informacija